กิจกรรมการตรวจวัดสายตา

18 มิถุนายน 2024 0 Comments 0 tags

กิจกรรมการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นของสภากาชาดไทยเมื่อวันศ […]

สร้างกระแสอีกแล้วววววววว น๊าาาา

18 มิถุนายน 2024 0 Comments 0 tags

กิจกรรมในยุทธศาสตร์ที่ 1 TO BE NUMBER ONE แกนนำชมรม TO […]

งานประกันอุบัติเหตุ

18 มิถุนายน 2024 0 Comments 0 tags

วงเงินประกัน 6000 บาท ต่อปี ค่าชดเชย 300/500 (20 วัน) ก […]

กิจกรรมคาบจริยธรรม ม.3 วันนี้

18 มิถุนายน 2024 0 Comments 0 tags

วันนี้คาบที่ 7 คาบจริยธรรม ม. 3 คุณครูระดับ ม.3 ทุกห้อง […]

อบรมขยายผล OBEC Content Center

18 มิถุนายน 2024 0 Comments 0 tags

การอบรมขยายการใช้งาน obec content center วันเสาร์ที่ 15 […]

ตัวอย่างทรงผมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

18 มิถุนายน 2024 0 Comments 0 tags

จากการอบรมฯ ในส่วนแยกระดับชั้นมัธยมศึกปีที่ 3 คุณครูหัว […]

งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

18 มิถุนายน 2024 0 Comments 0 tags

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มกิจการนักเรียน งานระบ […]

ระดับชั้น ม.6

18 มิถุนายน 2024 0 Comments 0 tags